Home Phật Giáo Người Chọn Bao Dung Không Phải Vì Hèn Nhát

Người Chọn Bao Dung Không Phải Vì Hèn Nhát

Chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau, cuộc sống mới vẹn toàn.

Chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng – không tính toán và nhìn ra xa thì tất cả rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi.

Chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình, không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả…

Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình.

Gặp phải người thương mình, sẽ học được cách cảm ơn.

Gặp phải người mình thương, tự nhiên biết cách chia sẻ.

Gặp người không hiểu mình, nếu kiên nhẫn lâu dần sẽ biết cách truyền thông.

Gặp người mình không hiểu – nếu có lòng, sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu…

(Suy ngẫm – mnmcn)