Kiến thức Tử Vi

Home Tử Vi Kiến thức Tử Vi

Khi nào thì Bạn không lo thiếu tiền?

Sao Tử vi là đế Tài tinh, quý nhiều hơn phú, thiên về quyền thế, danh vị, có mệnh làm ông chủ, tọa cung Tài...

Mệnh cách bất lợi nhất cho tiền tài của bạn

Trong các mệnh cách của Tử vi đẩu số thì các mệnh cách: Mệnh lý phùng không (Không Kiếp giáp mệnh, Không Kiếp giáp kỵ),...

Mệnh cách trợ lực cho tài vận của bạn

Trong các mệnh cách của Tử vi đẩu số thì mệnh cách Lộc mã giao trì (Lộc mã phôi ấn), Nhật nguyệt giáp mệnh, Nhật...

Sao tài tinh nào trợ lực tiền tài của bạn?

Theo Lý luận của Tử vi đẩu số thì sao, mệnh cách, mệnh bàn khác nhau thì sẽ có ảnh hưởng khác nhau tới tài...

Vận mệnh chủ Sao Phá quân tọa cung Thìn, Tuất

Sao Phá quân tại hai cung Thìn, Tuất là độc tọa thế vượng. Vì hai cung Thìn, Tuất là Thiên la Địa võng, chủ về võ...

SAo Phá quân tọa cung Thìn, Tuất. Có nhiều sở trường

Người mà sao Phá quân độc tọa thế vượng tại hai cung Thìn, Tuất thì mặc dù bôn ba vất vả, nỗ lực phấn đấu nhưng...

Sao Phá quân tọa Cung Dần, thân, đi xa được tài

Sao Phá quân độc tọa thế địa tại hai cung Dần, Thân, do sức mạnh của sao Phá quân không mạnh dễ bị ảnh hưởng...

Vận mệnh chủ sao Phá quân tọa cung Dần, Thân

Sao Phá quân độc tọa thế địa tại hai cung Dần, Thân, do sức mạnh của sao Phá quân không mạnh dễ bị ảnh...

Vận mệnh chủ Sao Phá quân tọa cung Tý, Ngọ

Sao Phá quân tại hai cung Tý, Ngọ là độc tọa nhập miếu, là cung vị mà sao Phá quân được lợi nhất, nếu không có...

Sao Phá quân tọa Cung Tý, Ngọ, toàn tâm toàn ý

Sao Phá quân tọa thủ tại hai cung Tý, Ngọ, chủ là người chuyên tâm với công việc, có định lực hơn người, làm việc gì...