Văn khấn Cổ truyền

Home Văn Hóa Truyền Thống Văn khấn Cổ truyền

Lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên...

1. Ý nghĩa: Rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ 2. Cách tiến hành nghi lễ: Chép sẵn linh vị mới phủ giấy...

Lễ Cải Cát (Sang tiểu, sửa mộ, dời mộ)

1. Ý nghĩa: Lễ Cải Cát là lễ sang Tiểu, sửa mộ, dời mộ 2. Văn khấn: Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) - Con lạy...

Văn khấn tạ Thần linh Thổ địa (Từ 15-30 tháng Chạp)

1. Ý nghĩa: Lễ tạ Thần linh Thổ địa nơi mình sinh sống đã phù hộ cho gia đình một năm an khang, thịnh vượng....

Lễ Tế Ngu (Văn khấn trong tang lễ)

1. Ý nghĩa: Lễ ba ngày sau khi mất hoặc ba ngày sau khi chôn cất xong 2. Văn khấn: Nam mô A Di Đà Phật! (3...

Lễ Chung Thất và Tốt Khốc (Văn khấn trong tang lễ)

1. Ý nghĩa: Lễ Chung Thất là lễ 49 ngày. Lễ Tốt Khốc là lễ 100 ngày 2. Văn khấn: Con lạy chín phương Trời, mười phương...

Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (giỗ đầu, giỗ thứ hai)

1. Ý nghĩa: 2. Sắm lễ: Vào ngày Giỗ Đầu, ngoài mâm lễ mặn, hoa, quả, hương, phẩm oản, người ta thường mua sắm rất nhiều...

Lễ Triệu lịch Điện Văn (Văn khấn trong tang lễ)

1. Ý nghĩa: Lễ Triệu tịch Điện văn là lễ cúng cơm trong 100 ngày 2. Văn khấn: Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) - Con...

Lễ Đàm Tế (Tức là lễ hết tang Trừ phục)

1. Ý nghĩa: Sau 2 năm và 3 tháng dư ai, chọn một ngày tốt làm lễ: Đắp sửa mộ dài thành mộ tròn, cất...

Tết Hạ nguyên (mồng 1, 10, 15/10 ÂL)

1. Ý nghĩa: Theo phong tục dân gian Tết Hạ Nguyên được tiến hành vào ngày mồng Một hoặc mồng Mười, cũng có thể là...

Văn khấn Rằm Trung thu (15/8 ÂL)

1. Ý nghĩa: Tục xưa truyền lại rằng: Vào một đêm rằm tháng 8 trăng sáng như gương, bầu trời bao la huyền ảo, nhà...