Home Văn Hóa Truyền Thống Văn khấn Cổ truyền Xem sao hạn 2017

Xem sao hạn 2017

Sao hạn và sao chiếu mệnh có nguồn gốc từ Lão giáo. Được căn cứ vào học thuyết ngũ hành xung khắc và sự vận chuyển ngũ hành mỗi năm mà sinh ra sao chiếu mệnh của từng tuổi trong năm đó. Đi kèm với đó là sao hạn ứng với niên hạn trong vòng một năm.

Sang đầu năm mới, các sao lại thay nhau cai quản các tuổi khác nhau. Có sao tốt, có sao xấu. Nhưng thường mọi người đều cúng sao giải hạn để được an lành dù năm đó có thể là xấu hoặc là tốt đi nữa.

Có tất cả 9 sao và 8 niên hạn lần lượt cai quản vận số của mỗi tuổi trong năm:

9 sao chiếu mệnh đó là: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Kế Đô, Mộc Đức, Vân Hớn

8 sao hạn đó là: Huỳnh Tuyền, Tam Kheo, Ngũ Mộ, Thiên Tinh, Toán Tận, Thiên La, Đại Võng, Diêm Vương

Ngày nay, đa số ở các thành phố lớn đều tổ chức cúng sao giải hạn ở các chùa qua khóa Cầu An vào đầu năm mới. Việc cúng sao và giải hạn đã trở thành một phần văn hóa trong đời sống hiện đại của mọi người.

Dưới đây là bảng sao chiếu mệnh năm 2017 và sao hạn năm 2017 cho các tuổi, nam mạng và nữ mạng riêng nhau:

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Tý

Canh Tý:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Tý nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Tý nữ mạng

Nhâm Tý:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Tý nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Tý nữ mạng

Giáp Tý:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Tý nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Tý nữ mạng

Bính Tý:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Tý nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Tý nữ mạng

Mậu Tý:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Tý nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Tý nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Sửu

Tân Sửu:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Sửu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Sửu nữ mạng

Quý Sửu:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Sửu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Sửu nữ mạng

Ất Sửu:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Sửu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Sửu nữ mạng

Đinh Sửu:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Sửu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Sửu nữ mạng

Kỷ Sửu:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Sửu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Sửu nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Dần

Nhâm Dần:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Dần nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Dần nữ mạng

Giáp Dần:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Dần nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Dần nữ mạng

Bính Dần:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Dần nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Dần nữ mạng

Mậu Dần:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Dần nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Dần nữ mạng

Canh Dần:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Dần nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Dần nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Mão

Quý Mão:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Mão nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Mão nữ mạng

Ất Mão:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Mão nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Mão nữ mạng

Đinh Mão:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Mão nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Mão nữ mạng

Kỷ Mão:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Mão nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Mão nữ mạng

Tân Mão:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Mão nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Mão nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Thìn

Giáp Thìn:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Thìn nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Thìn nữ mạng

Bính Thìn:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Thìn nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Thìn nữ mạng

Mậu Thìn:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Thìn nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Thìn nữ mạng

Canh Thìn:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Thìn nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Thìn nữ mạng

Nhâm Thìn:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Thìn nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Thìn nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Tỵ

Ất Tỵ:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Tỵ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Tỵ nữ mạng

Đinh Tỵ:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Tỵ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Tỵ nữ mạng

Kỷ Tỵ:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Tỵ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Tỵ nữ mạng

Tân Tỵ:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Tỵ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Tỵ nữ mạng

Quý Tỵ:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Tỵ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Tỵ nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Ngọ

Bính Ngọ:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Ngọ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Ngọ nữ mạng

Mậu Ngọ:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Ngọ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Ngọ nữ mạng

Canh Ngọ:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Ngọ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Ngọ nữ mạng

Nhâm Ngọ:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Ngọ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Ngọ nữ mạng

Giáp Ngọ:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Ngọ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Ngọ nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Mùi

Đinh Mùi:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Mùi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Mùi nữ mạng

Kỷ Mùi:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Mùi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Mùi nữ mạng

Tân Mùi:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Mùi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Mùi nữ mạng

Quý Mùi:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Mùi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Mùi nữ mạng

Ất Mùi:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Mùi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Mùi nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Thân

Mậu Thân:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Thân nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Thân nữ mạng

Canh Thân:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Thân nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Thân nữ mạng

Nhâm Thân:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Thân nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Thân nữ mạng

Giáp Thân:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Thân nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Thân nữ mạng

Bính Thân:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Thân nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Thân nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Dậu

Đinh Dậu:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Dậu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Dậu nữ mạng

Kỷ Dậu:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Dậu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Dậu nữ mạng

Tân Dậu:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Dậu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Dậu nữ mạng

Quý Dậu:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Dậu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Dậu nữ mạng

Ất Dậu:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Dậu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Dậu nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Tuất

Mậu Tuất:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Tuất nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Mậu Tuất nữ mạng

Canh Tuất:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Tuất nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Canh Tuất nữ mạng

Nhâm Tuất:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Tuất nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Nhâm Tuất nữ mạng

Giáp Tuất:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Tuất nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Giáp Tuất nữ mạng

Bính Tuất:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Tuất nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Bính Tuất nữ mạng

Sao hạn 2017 và sao chiếu mệnh năm 2017 tuổi Hợi

Kỷ Hợi:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Hợi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Kỷ Hợi nữ mạng

Tân Hợi:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Hợi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Tân Hợi nữ mạng

Quý Hợi:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Hợi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Quý Hợi nữ mạng

Ất Hợi:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Hợi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Ất Hợi nữ mạng

Đinh Hợi:

 1. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Hợi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2017 sao chiếu mệnh Đinh Hợi nữ mạng